Selecteer een pagina
CH01

Het unieke aanspreekpunt voor alle partijen die actief zijn in de schade industrie
om op een directe manier informatie met elkaar uit te wisselen,
om het proces te stroomlijnen en om elektronische handel met elkaar te doen.

De ClaimsHUB
CH02

Vlot, effectief en kost efficiënt schadebeheer vraagt een gecoördineerde samenwerking van een groot aantal verschillende partijen en afdelingen.
Elke partij of afdeling is een specialist in zijn domein en heeft zijn eigen vaktaal en procedures.
De uitdaging voor deze partijen en afdelingen bestaat erin om data met elkaar uit te wisselen en informatie te delen.

Verschillende organisaties. Een gemeenschappelijk doel.
CH03

Door verschillende individuele organisaties, hun technologieën en data outputs bij elkaar te brengen en met
elkaar te verbinden, zorgt de Zamia ClaimsHUB voor een efficiënte en effectieve claims omgeving.

De Zamia ClaimsHUB
CH04
Zichtbare voordelen. Meetbare verbeteringen

De ClaimsHUB biedt alles dat U mag verwachten van een platform dat moet beantwoorden aan de data-intensieve noden van de schade industrie:
Beveiliging, uitwisseling van gegevens tussen Services, gecentraliseerde data opslag, archivering en opvraging.

De ClaimsHUB biedt alles dat U mag verwachten van een platform dat moet beantwoorden aan de data-intensieve noden van de schade industrie:
Beveiliging, uitwisseling van gegevens tussen Services, gecentraliseerde data opslag, archivering en opvraging.

CH05

Bovenop de web-interface, kunt u ook communiceren met de Zamia ClaimsHUB via XML berichten.
Deze XML berichten interface maakt het mogelijk om rechtstreeks informatie uit te wisselen
tussen uw back office systemen en de individuele services die actief zijn op de Zamia ClaimsHUB.

Ontworpen om samen te werken
CH06

De Zamia ClaimsHUB laat u toe om een modulaire aanpak te hebben.
U kan bijkomende diensten activeren waar en wanneer u die nodig hebt.
Beslis enkel om nieuwe diensten toe te voegen op het moment dat ze een toegevoegde waarde hebben voor uw bedrijf.

Een modulaire aanpak
CH07

Zamia heeft een unieke positionering in het centrum van de schade community.
Wij luisteren naar de stem van de klanten, anticiperen en beantwoorden de volgende vraag in de markt,
en gebruiken onze ‘outside-in’ aanpak om organisaties binnen de schade community met elkaar te aligneren.

Gegroeid vanuit een diepe operationele kennis
previous arrow
next arrow

 

De ClaimsHUB is een intelligent dispatching platform dat de gegevensuitwisseling tussen alle partijen die betrokken zijn bij het claimsproces beheert en automatiseert.

CLAIMS MANAGEMENT

First Notification of Loss (FNOL)

Policy Search

Claim Validation

Automated Coverage Check

Automated Liability Determination

Claims History

Straight Through Processing

Subrogation

Fraud Score Configuration

Claim Scoring

Progress Reporting

Notes

Repair Management

Repair Network Management

Availability Management

Assignment of Repairer

Loss Adjuster Management

Loss Adjuster Management

Availability Management

Assignment of Adjuster

Financial Management

Invoicing

Payments

Automated Reserve Allocation

Reserve Management

Document Management

Correspondence History

Different Output Channels

Editable Correspodence

User Defined Documents

Configuration Administration

Approval Workflows

User Management

Partner Management

Workflow Administration

Service Levels

Business Rules

Web Interface

Multi-Country

Multi-Lingual

Multi-Site

Multi-Company

Multi-Customer

Multi-Product

Relation Management

Customers

Repair Shops

Loss Adjusters

Emergency Repairers

Lawyers

Others

Management Information

Operational Reports

SLA Tracker

KPI Dashboards

Geographical Data Reports

Post Calculation

Integration Architecture

Soap-based Web Services

Secure FTP Integration

Communication Channels: E-mail, Fax, Text message, Letter

Fulfilment

Payment System

Document Scanning

Building Damage Calculator

FNOL Portals

3rd Party BI Tools

Policy Administration

General Ledger

Content Data Catalogue

Car Damage Calculator

Security Features

Authentication

User/Role based Authorisation

Audit Trails

Claim Information Access Management

Back Office

De ClaimsHUB kan ook worden gebruikt als Back Office oplossing. Naast de functionaliteit om een claim te registreren en te beheren gedurende de gehele levenscyclus van een schade, zijn de volgende functies beschikbaar:
• Voortgangsrapportage, Management rapportage en Audit rapportage
• Generatie van brieven en documenten met betrekking tot een claim
• Beheer van reserves en betalingen via werkstromen

Straight Through Processing (STP)

Straight Through Processing wordt bereikt op de volgende wijze:

  • De eerste kennisgeving van schade wordt geregistreerd op de portaalsite van de verzekeraar
  • Deze kennisgeving wordt gevalideerd door de ClaimsHUB via web service interactie tussen het portaal van de verzekeraar en de ClaimsHUB
  • Vervolgens wordt in de ClaimsHUB op basis van bedrijfsregels, de aansprakelijkheid en de uit te voeren vervolgstappen bepaald. Enkele voorbeelden zijn:
    • Expertise is vereist: een bericht naar een expertisekantoor wordt verstuurd
    • Herstel in natura wordt voorgesteld: een bericht aan de door de klant geselecteerde hersteller wordt verzonden

Front Office

De ClaimsHUB kan worden gebruikt als een Front Office-portaal. Het laat schadebeheerders toe om een eerste kennisgeving van schade te registreren. De ClaimsHUB is geïntegreerd met de polis databanken van de verzekeraars zodat een geautomatiseerde validatie van de schade mogelijk is. Dekking en aansprakelijkheid wordt gecontroleerd via gedefinieerde bedrijfsregels. De Front Office communiceert met de Claims Management Back Office zodat alle informatie beschikbaar is in de Back Office.

Message Broker

De ClaimsHUB fungeert als een berichtenmakelaar die verantwoordelijk is voor de communicatie met andere externe systemen.